Pereiti į pagrindinį turinį
Kraunama..

2023 m. gegužės 3 d. - 2023 m. gegužės 7 d. vyko visuotinis narių susirinkimas nuotoliniu būdu.
Nacionalinės buhalterių asociacijos (toliau – NBA) nariai savo balsavimo teisę išreiškė nuotoliniu
būdu, pateikdami ranka pasirašytus arba elektroniniu parašu pasirašytus balsavimo biuletenius.
Balsavime dalyvavo 18 NAB narių. (18 biuleteniai galiojantys, 0 biuletenių negaliojantys).
Kvorumas yra.

1. SVARSTYTA: Dėl NBA 2022 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo; dėl vadovo ataskaitos
patvirtinimo.


NUTARTA:
1. Patvirtinti 2022 m. NBA finansinę atskaitomybę. „UŽ“– 18 nariai.
2. Patvirtinti 2022 m. NBA vadovo veiklos ataskaitą . „UŽ“ – 17 nariai.


2. SVARSTYTA: Dėl stojamojo ir metinio NBA nario mokesčio nustatymo


I variantas
Nustatyti nuo 2023 m. sausio 1 dienos galiojančius:
2.1. 30 Eur dydžio stojamąjį nario mokestį;
2.2. 20 Eur dydžio metinį NBA nario mokestį, kuris turi būti sumokamas iki 2023.08.07


II variantas
Nustatyti nuo 2023 m. sausio 1 d. galiojančius:
2.1. 30 Eur dydžio stojamąjį nario mokestį;
2.2. 25 Eur dydžio metinį NBA nario mokestį, kuris turi būti sumokamas iki 2023.08.07


III variantas
Nustatyti nuo 2023 m. sausio 1 d. galiojančius:
2.1. 30 ir dydžio stojamąjį nario mokestį;
2.2. 30 Eur dydžio metinį nario, kuris turi būti sumokamas iki 2023.08.07.

NUTARTA: Nustatyti nuo 2023 m. sausio 1 dienos galiojančius 30 Eur dydžio stojamąjį nario mokestį ir
20 Eur dydžio metinį NBA nario mokestį, kuris turi būti sumokamas iki 2023.08.07. „UŽ“ I variantą – 8,
„UŽ“ II-ą variantą -4, „UŽ“ III-ą -5 narių..

3. SVARSTYTA: Dėl paramos skyrimo paramos gavėjams 2023 metais.

I variantas: iki 400 Eur

II variantas: iki 200 Eur

III variantas: 2023 metais iš NBA lėšų paramos neskirti

NUTARTA: 2023 metais NBA paramos gavėjams gali skirti iki 400 Eur. „UŽ“ – 12 narių;


4. SVARSTYTA: Dėl fiksuotos kainos visiems asociacijos nariams 2023 metais NBA organizuojamiems
seminarams nustatymo:

I variantas: 25 Eur

II variantas: 20 Eur

NUTARTA: Visiems 2023 metais NBA organizuojamiems seminarams asociacijos nariams nustatyti
fiksuotą kainą 25 Eur. „UŽ“ – 10 narių.

5. SVARSTYTA: Dėl apmokėjimo už NBA buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugą nustatymas.

1 variantas: 60 Eur/mėn.

2 variantas: 70 Eur/mėn

NUTARTA: Nustatyti, kad už teikiamą NBA buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugą mokėti 70 Eur/mėn.
„UŽ“ – 12 nariai. Kaina galioja nuo 2023.05.01 iki 2024.04.30

Balsų skaičiavimo komisija:
Pirmininkas Arturas Tankevičius
Komisijos narys Regvita Rintautė
Komisijos narys Marija Bagdonavičiūtė